Parkerin erityisyys

Parkerin työntekijöitä motivoi se, että jos he suoriutuvat hyvin ja työskentelevät ahkerasti, Parker tarjoaa heille hyvän palkan ja edut sekä mahdollisuudet kehitykseen, jatkuvaan kouluttautumiseen ja uralla etenemiseen.

Aidosti maailmanlaajuisella Parkerilla on toimipisteitä kuudella mantereella 48 maassa. Mutta meissä on pienen yrityksen tuntu. Kysy vaikka työntekijöiltämme: se on ylpeydenaihe niin heille kuin meille. Olemme ylläpitäneet kulttuuriamme tasapainottamalla kasvu- ja kannattavuustavoitteitamme miellyttävää ja avointa työympäristöä koskevaan sitoumukseemme nähden. Olemme onnistuneet ylläpitämään työntekijöidemme menestystä ja tyytyväisyyttä luomalla kulttuurin, joka heijastaa työntekijöidemme yhteisiä arvoja.

Terveys ja hyvinvointi
Työntekijöiden ja heidän perheidensä terveys ja hyvinvointi on Parkerille ensiarvoisen tärkeää. Parker tarjoaa työntekijöilleen perinteisten sairaanhoidon, hammashoidon ja näönhoidon vakuutuksen sekä henkivakuutuksen lisäksi tarvittaessa vakuutussuojan, joka kattaa vaihtoehtoiset lääkkeet ja hoidot. Keskitymme hyvinvointiin, ennaltaehkäisyyn ja kokonaisvaltaisiin hoitoihin, ja tavoitteenamme on jatkuvasti edistää työntekijöiden terveyttä ja elinvoimaisuutta.

Jatkuva kouluttautuminen
Parker uskoo työntekijöiden jatkuvaan kouluttautumiseen ja panostaa siihen. Kannustamme työntekijöitämme laajentamaan oman alan tietämystään ja tutustumaan uusiin kehittymisen osa-alueisiin. Usein jopa maksamme heille siitä. Parker ratkaisee asiakkaidensa haasteita innovaatioiden ansiosta, joten haluamme kaikkien työntekijöidemme olevan täysin valmiita kehittämään luovia ideoita ja ratkaisemaan uusia haasteita.

Eteneminen uralla
Olemme suuri mutta pieneltä tuntuva yritys, jossa on erinomaiset etenemismahdollisuudet. Uralla kehittyminen on mahdollista toimintojemme laajuuden ja kasvun sekä tekniikoittemme ja markkinoidemme monipuolisuuden ansiosta. Parkerin työntekijät voivat hyödyntää etenemismahdollisuuksia joko alueellisesti siinä yksikössä, jossa he työskentelevät, tai maailmanlaajuisesti jossakin eri puolilla maailmaa sijaitsevista toimipisteistämme.

Jatkuva kehitys
Parker tarjoaa työntekijöille useita mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja taitojen kartuttamiseen.  Määrätietoisen taitojenkehitysprosessin ansiosta työntekijät voivat osallistua johtajuuskursseille ja -ohjelmiin, kuten kokonaisvaltaisen kehityksen Global Development Program (GDP) -ohjelmaan.  Osallistujat saavat kokemusta työskentelemällä toisessa maassa vuoden ajan ja oppivat muun muassa toisista kulttuureista, tekniikoista ja liiketoimintaprosesseista.   GDP-ohjelman avulla työntekijät voivat avartaa näkökulmiaan ja saada paremman käsityksen Parkerista maailmanlaajuisena yrityksenä.

 

Mitä Parkerin erityisyys tarkoittaa? Uskomme päätöksenteon työntekijöillemme ja tunnustamme heidän yrityksen menestystä edistävät ponnistelunsa. Me myös kuuntelemme työntekijöitämme ja ymmärrämme, että loistavia ideoita voi syntyä mistä vain. Yksinkertaisesti ilmaistuna olemme suuri yritys, joka tuntuu pieneltä ja joka toimii joustavasti tavoitellessaan määrätietoisesti uusia ideoita.

”Global Development Program -ohjelman ansiosta tutustuin toiseen liiketoiminnan osa-alueeseen ja toimintayksikköön. Ohjelman avulla voi laajentaa tietämystään ja taitojaan sekä lisätä luottamustaan omiin päätöksiin ja johtamiskykyihin.”

– Harley Graef, Australia GDP 2006–2007