Moninaisuus ja osallisuus

Yhdessä. Käytämme tätä sanaa Parkerilla paljon, sillä se ilmentää kulttuuriamme ja ympäristöämme. Työskentelemme yhdessä tulosten saavuttamiseksi ja työntekijöidemme moninaisuuden hyödyntämiseksi tavoitteidemme tukena.

Tunnistamme sen, että ollaksemme parhaita meidän on toimittava joissakin asioissa eri tavalla ja nähtävä itsemme yrityksen ja muuttuvan maailman laajemmassa kontekstissa.  Yritys on sitoutunut kehittämään ja ylläpitämään monipuolista ja kattavaa henkilöstöä houkuttelemalla parhaita ammattilaisia, kehittämällä heidän taitojaan ja pitämällä heidät palveluksessaan, jotta se voi palvella kaikkia asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Parker haluaa hyödyntää kaikkien yhteisön jäsenten erilaisuutta; niin työntekijöiden, asiakkaiden ja jakelijoiden kuin yhteisöjen, joissa toimimme. Moninaisuus on muutakin kuin sitä, että olemme eri sukupuolta, rotua tai etnistä alkuperää tai että ikämme, kansalaisuutemme, seksuaalinen suuntautumisemme, uskontomme tai vakaumuksemme ovat erilaisia.  

Siihen sisältyy myös kokemusten, ajattelutapojen ja kulttuurien moninaisuus.  Hyväksymällä erilaisuutemme ja arvostamalla sitä luomme työyhteisön, joka on hyväksyvä ja jokaista jäsentään arvostava. Tällainen työyhteisö tarjoaa hyvän pohjan kasvulle ja kehitykselle, ja se on yhteisö, jossa jokaisen panos huomataan.  Kykymme ja sitoumuksemme hyödyntää työntekijöidemme vahvuuksia tekee Parkerista erinomaisen työpaikan.

Parkerilla katsomme, että menestys edellyttää työntekijöiden sitoutumista, pätevyyttä ja motivaatiota. Se on mahdollista luomalla työyhteisö, jossa jokaisen työntekijän asema tunnustetaan ja joka innostaa, tukee ja edistää erinomaisten ja omistautuneiden työntekijöiden tiimiä, sekä ylläpitämällä tätä yhteisöä.