Työskentely Parkerilla

Maailman johtavana hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatiotekniikan tuotteiden ja järjestelmien valmistajana Parker menestyy, kun asiakkaiden haasteet ratkeavat sen tuotteiden ja ratkaisujen avulla.

Maailmanlaajuisen menestyksemme perusta on yksinkertainen: kannustavassa ympäristössä työskentelevät motivoituneet työntekijät edistävät innovatiivisia ideoita ja ratkaisuja. Kannustamme työntekijöitämme kehittämään ideoita, ja myös kuuntelemme heitä. Kun menestymme, tunnustamme työntekijöiden ja tiimien saavutukset ja tarjoamme erinomaisia uralla etenemisen mahdollisuuksia maailmanlaajuisessa yrityksessä.

Ura Parkerilla tarjoaa rajattomat ammatillisen ja henkilökohtaisen kehityksen mahdollisuudet. Työskentelet maailman huippujen kanssa, autat kehittämään innovatiivisia tuotteita ja tekniikkaa ja edistät yrityksemme tavoitetta ratkaista maailman suurimpia teknisiä haasteita.

Parkerin työntekijät vaikuttavat myönteisesti maailmaan, ja me puolestamme pyrimme vaikuttamaan myönteisesti työntekijöidemme elämään. Se on mahdollista luomalla kiinnostavia ja kannustavia työympäristöjä, panostamalla työntekijöidemme ja heidän perheidensä terveyteen ja hyvinvointiin, tukemalla työntekijöidemme ja tiimiemme jatkuvaa kouluttautumista ja taitojen kehittämistä sekä tarjoamalla erinomaiset etenemismahdollisuudet maailmanlaajuisessa yrityksessä.

 

 • Parkerin erityisyys

  Parker on hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatioteknologian johtava yritys, joka näkee työntekijöidensä panokset menestyksensä perustana. Olemme erilainen yritys, ja lähestymistapamme urakehitykseen on yhtä innovatiivinen kuin tekniset ratkaisummekin.

 • Ihanteellinen hakija

  Menestyvät Parkerin työntekijät ovat taustoiltaan erilaisia, mutta heillä on samanlaiset arvot ja luonteenpiirteet. Oletko sinä oikea henkilö Parkerille? Lue, minkälaisia hakijoita ja ominaisuuksia etsimme työntekijöitä rekrytoidessamme.

 • Yhteiskunnallinen vastuumme

  Parker on jo kauan sitten tunnistanut vahvan yhteyden yrityksen menestyksen ja useiden taloudellisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten tekijöiden välillä. Siksi keskitymmekin työntekijöiden hyvinvointiin ja luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön ja kannamme yhteiskunnallisen vastuumme yhteisöissä, joissa toimimme.

 • Sotilasrekrytointi

  Siirtyminen sotilaspalveluksesta Parkerille on helppoa yhteisten arvojemme ansiosta. Uskomme, että antamalla työntekijöillemme vaikutusmahdollisuuksia laadimme ihmiskuntaa hyödyttäviä ratkaisuja.

 • Moninaisuus ja osallisuus

  Moninaisuus ei ole ainoastaan monipuolisen historiamme tai nykyisen kulttuurimme osa, vaan se on myös pitkän aikavälin tavoitteidemme ja tulevaisuudensuunnitelmiemme keskeinen näkökohta. Moninaisuus ja osallisuus ovat tärkeitä tekijöitä sellaisen työpaikan luomisessa, jossa ihmiset kunnioittavat toisiaan ja jossa työntekijät ovat motivoituneita, jossa he voivat kehittyä ja jossa he saavat tunnustusta panoksestaan.

 • Yhtäläiset mahdollisuudet

  Parker tarjoaa kaikille työntekijöilleen yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Syrjinnän torjumisen lisäksi pyrimme määrätietoisesti luomaan työyhteisön, jossa jokaisen työntekijän asema tunnustetaan.

Parker ratkaisee maailman suurimpia teknisiä haasteita toimipisteissä, jotka sijaitsevat eri puolilla maailmaa Clevelandista Ohiosta aina Shanghaihin Kiinaan.

Etsi Parkerin työpaikkoja sijainnin perusteella.