Vår strategi

Fokus på det grundläggande

Parkers Win-strategi bygger på Parkers väletablerade mål och inbegriper förstklassig service till kunderna, goda ekonomiska resultat och lönsam tillväxt. Det är en enhetlig och metodisk affärsstrategi som har förändrat företaget och förbättrat det dagliga arbetet världen över sedan den infördes 2001. Win-strategin är ett instrument för verksamhetsförändring och ett kraftfullt dokument som efterlevs på alla Parkerenheter världen över.

Medarbetaransvar är grunden i vår strategi och förutsättningen för framgång eftersom medarbetarna har arbetat oförtrutet och hängivet för att omsätta strategin i verkligheten. Medbestämmande medarbetare arbetar för att genomföra Win-strategin genom att ta ansvar för verksamheten och resultatet och genom att stödja en kultur där allas bidrag respekteras.

.

2011 Win Book

This year's book shows Parker's progress measured against Win Strategy goals, dating back to the strategy's launch in 2001. By demonstrating results and maintaining the same strategy over time, the Win Strategy has become the principle focus of how Parker runs its operations daily.

”Win-strategin har inte bara gjort att Parker lyckats att uppnå ett ekonomiskt resultat i den övre kvartilen; den har även stått emot tidens tand eftersom vi år 2011 kunde fira dess tioårsjubileum. Vårt fokus på förstklassig service till kunderna, goda ekonomiska resultat och lönsam tillväxt, uppbackat av våra anställdas hårda arbete och engagemang, kommer att fortsätta att vara drivkrafter som leder till framgång långt in i framtiden.” 

Don E Washkewicz, ordförande, CEO och VD

Relaterade dokument


Win-strategin (PDF)

Relaterad information


Företagskultur
Investerarrelationer