Innovationsarbete

Ingenjörskonsten i våra produkter kanske inte syns, men varje dag kan du uppleva resultaten av vårt arbete i nästa allt som rör sig.

Om du ser världen som vi gör, genom vårt stora utbud av rörelse- och styrteknikprodukter, kan du se ett oändligt antal tekniska utmaningar som väntar på att antas och som kan förändra våra liv på ett meningsfullt sätt. Det är de är utmaningarna som driver Parkers medarbetare, som får dem att söka nya sätt att skapa innovation, kombinera olika tekniker, samarbeta, utveckla system och knyta starka band till kunderna för att lösa problem. Vi kallar det Winovation, och genom att följa det konceptet skapar vi inte bara gränslös tillväxtpotential för Parker, utan vi bidrar även till världen i stort, för vår generation och för kommande generationer.

  • EO-3-kopplingssystem erbjuder visuell avkänning av monteringens skick för rör- och slangtillämpningar

    En koppling är en anslutningskomponent och kan aldrig vara bättre än själva monteringsprocessen. Effektiviteten beror därför på hur den har monterats. På senare år har nya former och materialsammansättningar ständigt lett till bättre prestanda, större tillförlitlighet och enklare montering. Inom det här fältet har Parker ständigt infört nya standarder på marknaden.

  • Smarta sensorer utnyttjar avancerade material som är specialtillverkade för hälso- och sjukvård

    Parker utforskar effekten av att använda avancerade material på företagets beprövade lösningar för tillståndsövervakning, med målet att skapa sensorer som skulle kunna erbjuda läkare en direkt, utförlig analys av en patients hälsa.

  • Cardioscope ger en precisare diagnos och utvärdering av kirurgiska ingrepp

    I sitt arbete med att utveckla tekniker inom hälso- och sjukvård som förbättrar möjligheterna till patientbehandling, samarbetar Parker med Cleveland Clinic Innovations, den nya avdelningen för affärsutveckling inom Cleveland Clinics sjukhussystem, för att utveckla nya medicintekniska produkter. Detta samarbete har gett inspiration till en fullständig pipeline av innovativa produkter, av vilka några snart kan vara tillgängliga på marknaden medan andra fortfarande befinner sig i forsknings- och utvecklingsstadierna.

Innovativa produkter

Relaterad information


Vårt företag
Miljöarbete
Om oss