Miljöarbete

Världen har ett stort behov av renare och mer effektiv energiproduktion för att värna om vår miljö, och här kan teknik från Parker spela en avgörande roll.

Vi på Parker har länge varit medvetna om kopplingen mellan vårt företags välbefinnande och utvecklingen inom ekonomi, miljö och samhälle. Teknik från Parker är avgörande för att plattformar för både traditionell och förnybar energi ska bli renare, effektivare och billigare i drift. Vi är övertygade om att vår teknik och våra produkter har en positiv inverkan på den globala miljön.

Vi försöker dra ned på vår egen energi- och vattenkonsumtion, minska vår avfallsmängd, bevara naturresurserna och vi mäter våra resultat årligen. Vi investerar även resurser för att hjälpa till att möta andra mänskliga behov, som behovet av rent vatten, bra mat och att inte utsättas för mikrobiologiska risker och sjukdomar.

 

 • Parkers program för friskvård och förebyggande vård

  Parker ger sina anställda stor frihet att välja hälso- och friskvård. Genom Parkers program för friskvård och förebyggande vård får de anställda utökade valmöjligheter när det gäller behandling, som friskvård, förebyggande vård och alternativa behandlingar.

 • Parkers Hope-skola i Kina

  Parker Kina har inlett ett samarbete med China Youth Development Foundation, en frivilligorganisation som stöder landsbygdssamhällen genom sitt Project Hope-program.

 • Environmental Stewardship

  Parker technologies are critical to safeguarding the environment by helping to meet humanity's need for clean and efficient energy generation.

 • Teknik som möjliggör

  Vi på Parker går i bräschen för arbetet med att möjliggöra utveckling och kommersialisering av alla plattformar för förnybar energi i världen. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och tillhandahåller den tekniska expertis och det globala stöd som de efterfrågar.

 • Miljöpolicy

  Vi på Parker är övertygade om att miljöarbetet hela tiden kan och ska förbättras.