Inkluderande miljö

Parker strävar efter att bygga upp en personalstyrka som kännetecknas av mångfald och delaktighet och som respekterar och välkomnar andra människors unika perspektiv.

Om Parker

 • Som världsledande inom rörelse- och styrteknik har Parker en unik och viktig uppgift att lösa våra kunders utmaningar och ha en positiv inverkan i vår omvärld, vare sig det gäller miljö, säkerhet eller produktivitet. Att lösa vår tids största tekniska utmaningar är något som vi tar på allvar. För att lyckas med vår utmaning krävs det fantastiska medarbetare med olika kompetenser och bakgrund. Vår framgång bygger på ett team av medarbetare som känner frihet, ansvar och verkar i en miljö som är fri från fördomar och öppen för nya lösningar och sätt att tänka. Anslut dig till Parkerteamet och förverkliga dina drömmar om en spännande karriär i ett framgångsrikt företag!

 • Du har förmodligen varit i kontakt med Parkers produkter många gånger utan att ens veta om det. Våra produkter lyfter timmer, renar bränsle, styr flygplan och mycket, mycket mer. Med andra ord, våra lösningar finns representerade i nästan alla mobila eller industriella applikationer.

  Parker får världen att röra sig genom våra nio kärnteknologier inom rörelse och styrteknik: hydraulik, pneumatik, elektromekanik, klimatkontroll, flygteknik, filtrering, vätske- och gasreglering, processkontroll samt tätning och avskärmning.

  Vi kan använda våra produkter och tekniker individuellt för att uppfylla enklare kundbehov eller kombinera dem och utveckla system för kunder med mer avancerade behov. Vill du veta mer om vad Parker kan åstadkomma se filmen ovan!

 • Med en omsättning på över 14 miljarder USD, enheter i 50 länder runt om i världen och 55 000 anställda är Parker ett globalt företag men oändliga möjligheter.

  Företaget är organiserat i 139 divisioner med 309 tillverkningsenheter. Vårt globala huvudkontor ligger i Cleveland Ohio och det europeiska huvudkontor finner du i Schweiz.

 • Parker i Sverige

  Parkers svenska verksamhet omsätter cirka 2 miljarder kronor och sysselsätter över 900 medarbetare. Med tillverknings- och utvecklingsenheter i Västsverige samt försäljningsverksamhet och återförsäljare från Ystad i söder till Kiruna i norr finns vi närvarande i hela landet.

  Klicka på rubriken ovan för att få veta var du hittar oss.

Vi gör skillnad

The_Parker_Difference

På Parker inser vi att det finns ett starkt samband mellan företagets framgång och olika ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer. Därför fokuserar vi vårt hållbarhetsarbete på våra medarbetares välbefinnande, ett ansvarsfullt utnyttjande av resurser och att ta ett socialt ansvar i de samhällen vi är verksamma i.

Våra tekniker, lösningar och medarbetare spelar en väsentlig roll när det gäller frågor som påverkar vår livskvalitet, både i de samhällen vi verkar i och på jorden som helhet.

Parkers sociala ansvar internt börjar med att vi ger medarbetarna en rad unika möjligheter när det gäller val av hälsovård. Parkers program för hälso- och friskvård erbjuder medarbetarna utökade alternativ såsom förebyggande vård och kompletterande behandlingar.

Externt använder vi vår breda teknologiplattform för att skydda miljön genom att hjälpa till att bevara ändliga resurser. Parkers produkter och teknologier finns idag i mängder av transporttillämpningar och höjer standarden för effektiv drift, bidrar till lägre utsläpp och bättre luftkvalitet för alla. När det gäller bränsle, rengör Parkers produkter processen i alla steg. Vi förbättrar effektiviteten, minskar avfallet och bränsleförbrukningen i otaliga fordonsapplikationer och minskar skadliga föroreningarna genom förbättrad förbränningseffektivitet och teknik för filtrering av utsläpp.

Parker inser den enorma betydelsen av att skydda våra naturresurser och den globala miljön. Vi engagerar oss i våra medarbetares, våra samhällens och våra kunders hälsa och säkerhet.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

Hållbar verksamhet: Läs mer om våra smarta produkter

Vår kultur

Ärlighet, respekt och engagemang är viktiga begrepp hos oss på Parker. Att vi bryr oss om varandra och lyssnar på både medarbetare och kunder är både en självklarhet och förutsättning för vår utveckling framåt.

Våra övergripande mål påverkar naturligtvis det var och en av oss gör och är beroende av att vi medarbetare känner stort engagemang och tar ansvar för våra arbetsuppgifter.

Vi är övertygade om att samarbete är en framgångsfaktor och att vår modell för arbete i grupp, High Performance Teams, ger oss riktigt bra förutsättningar att lyckas.

Genom att ta vara på varje medarbetares unika kompetens och erfarenhet skapas en kreativ arbetsmiljö som bidrar positivt till allt vi gör - från problemlösning till beslutsfattande. Det i kombination med vår vilja att ständigt förbättra, förenkla och förändra gör att vi blir flexibla och snabbare kan ta oss an nya utmaningar.

Att arbeta på Parker i Sverige innebär;

 • Inflytande över dina arbetsuppgifter
 • Ansvarstagande från alla parter
 • Tydliga mål och regelbunden återkoppling
 • Möjlighet att påverka arbetsbelastningen
 • Utrymme att vara kreativ och pröva nya idéer
 • Ständigt lärande och personlig utveckling

Att arbeta på Parker ska vara roligt och ge oss den tillfredsställande känslan av att lyckas. Tillsammans kan vi nå målen, göra våra kunder nöjda och leverera bra resultat!

Tre_personal

Möjligheter

På Parker tror vi starkt på att investera i att fortbilda våra medarbetare. Vi vill ge våra anställda möjlighet att skaffa sig kunskap inom sitt specialområde, utforska nya utvecklingsområden och att anamma ett globalt synsätt. I många fall betalar vi också för detta. Idéer driver Parkers förmåga att lösa våra kunders problem och vi vill att alla medarbetare ska ha de bästa förutsättningarna att utveckla idéer och lösa problem. Vi vill också att våra medarbetare ska ha möjlighet att göra karriär inom Parker. Vi är ett stort företag som känns litet, men det innebär inte att möjligheterna är begränsade. Tvärtom. Företagets storlek, geografiska spridning och tillväxt, kombinerat med många olika teknikområden och marknader, skapar möjligheter. Parkers medarbetare kan ta del av unika karriärmöjligheter, antingen lokalt på den egna anläggningen, eller globalt på någon av alla våra enheter runt om i världen.
Development
Som trainee på Parker Sverige erbjuds du en fantastisk möjlighet att bygga upp och utveckla din kompetens, både tekniskt och som ledare, samt bygga ett värdefullt nätverk för din framtida karriär inom koncernen. Du kan se fram emot en tid av intensivt arbete, professionell och personlig utveckling och inte minst en grundlig förståelse för världens ledande företag inom rörelse- och styrteknik. Under de 18-24 månader som programmet pågår kommer du att utmanas och utvecklas inom olika fokusområden, utifrån verksamhetens behov och dina intressen – produktutveckling, produktionsteknik, försäljning och marknad är några exempel. På Parker får du alltid förmånen att arbeta med skarpa uppdrag, där du som trainee leder projekt utifrån verkliga problemställningar och förbättringsmöjligheter inom vår verksamhet. Varje uppdrag pågår under upp till 6 månaders tid. För att ge dig en god förståelse för Parkers globala verksamhet och för att stärka våra internationella samarbeten, förläggs en del av traineeprogrammet till någon av Parkers enheter utanför Sverige.
Trainee
Examensjobb på parker är en idealisk väg att gå för dig som vill bygga upp ett värdefullt kontaktnät och få chansen att visa upp dina förmågor under en längre tid i varierande sammanhang. Bredden på Parkers verksamhet, med självständiga utveckling- och produktionsenheter på flera orter, gör att vi ofta kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter som passar inom de ramar som ett examensarbete kräver. Examensarbeten annonseras under lediga jobb men har du egna idéer finns det också stora möjligheter att utforma en uppgift som passar både dig och oss. Du får en egen handledare, en egen arbetsplats och den utrustning som behövs. Resten är upp till dig! Inspiration till ämnesområden för examensarbeten; ekonomi & administration, marknadsföring & försäljning, IT & data, produktionsteknik, produktutveckling eller teknikutveckling.
Interships
Sommarjobb eller praktik är en bra första kontakt med arbetslivet och en möjlighet att förstå vad som krävs och vad jag vill göra framöver i min karriär. Vi erbjuder ett flertal personer möjligheten varje år inom olika områden i vår verksamhet. Vi har flera exempel på medarbetare som funnit en utveckling från sitt sommarjobb eller praktik och fortsatt jobbar inom Parker. Kanske är det en möjlighet för dig?
Vi träffar gärna studenter och diskuterar möjligheter och presenterar vårt företag. Du kan räkna med att du träffar oss på arbetsmarknadsdagar på Chalmers, Högskolan i Borås, Linköping, Trollhättan och Skövde. Vi samarbetar också med skolor och universitet i olika program och projekt. Några exempel på samarbeten i Borås är Teknik college Sjuhärad, Industrinatten och T4 Gymnasieingenjör. I Trollhättan samarbetar vi med Co-op Högskolan Väst, Industritekniska gymnasiet samt Topp-projektet PRAO.
Lab_Schools

Karriärvägar

Vi är ett stort företag som känns litet, men karriärmöjligheterna inom företaget är allt annat än små. Företagets storlek, geografiska spridning och tillväxt, kombinerat med många olika teknikområden och marknader, skapar enorma möjligheter att utvecklas. Parkers medarbetare kan ta del av oslagbara karriärmöjligheter, antingen lokalt på den egna anläggningen, eller globalt på någon av alla våra enheter runt om i världen.

 • Försäljning

  En karriär inom försäljning hos Parker handlar om så mycket mer än att bara uppfylla månadens kvot. Det rör sig snarare om att bli en produktexpert, en förtroendeingivande rådgivare som utvecklar meningsfulla kundrealtioner och tar vara på möjligheter för fortsatt tillväxt.

  Klicka på rubriken för att läsa mer.

 • Supply chain

  Varuförsörjningen i ett globalt ledande företag inom rörelse- och styrteknik är förenad med stora utmaningar och en unik möjlighet.

  Klicka på rubriken för att läsa mer.

 • Teknik

  Att lösa världens största teknikutmaningarna kräver världens bästa ingenjörer, så vi anställer de smartaste och mest innovativa hjärnorna inom en rad olika teknikområden.

  Klicka på rubriken för att läsa mer.

 • Finans och redovisning

  Parker säljer varje år produkter för flera miljarder dollar. Vi tar hand om tillverkningen. Vi vill att du använder din specialistkompetens och hjälper oss med budgeten.

  Klicka på rubriken för att läsa mer.

 • Human Resources

  Parkers medarbetare arbetar i alla hörn av världen. Våra HR-medarbetare ser till att vi alla strävar åt samma håll.

  Klicka på rubriken för att läsa mer.

 • IT

  Vill du bidra med dina teknikkunskaper för att Parker ska nå våra affärsmål?

  Klicka på rubriken för att läsa mer.

 • Produktion

  Produktionsmedarbetare levererar de kvalitetskomponenter och system kring vilka Parker har byggt upp sitt renommé.

  Klicka på rubriken för att läsa mer.

 • Marknadsföring

  Parker löser världens största teknikutmaningar, och våra produkter och vår teknik bidrar till att förbättra livskvaliteten för alla. Vill du hjälpa oss att förmedla detta?

  Klicka på rubriken för att läsa mer.

 • Verksamhetsstyrning

  Parkers verksamhetsutvecklare förbättrar produktiviteten och kvaliteten genom att använda sin unika förmåga att hitta enkla lösningar på komplexa problem.

  Klicka på rubriken för att läsa mer.

Träffa Parker

Arbetsmarknadsdagar

Nov 9th

Traineedagen, Chalmers

Nov 14th

ARKAD, Lunds tekniska högskola John Ericssons väg 3, 223 63 Lund
Visa alla kommande evenemang

Lediga jobb

Nedan finner du de lediga tjänster som finns inom Parker Sverige just nu. Skicka gärna in din ansökan. Finner du inte något ledigt jobb inom det område som intresserar dig är du välkommen att kontakta våra medarbetare inom Human Resources (se länk under Kontakt).
Som trainee inom Operations/Supply Chain på Parker Sverige erbjuds du möjligheten att bygga upp och utveckla din kompetens inom områden som R&D/teknik, supply chain/produktion/kvalitet och försäljning. Du kan se fram emot en tid av intensivt arete, professionell och personlig utveckling och inte minst en grundlig förståelse för världens ledande företag inom rörelse- och styrteknik.
Vi behöver två studenter för examensarbete på masternivå inom ämnesområdena Tillståndsövervakning (condition monitoring) och Internet of Things (IOT). Maskinhaverier leder vanligtvis till höga reparationskostnader samt ännu mer kostsamma produktionsbortfall orsakade av maskinstillestånd. Det är därför av stort intresse för fordonsägare att kunna övervaka funktionen hos ingående kritiska komponenter. Genom tillståndsövervakning kan fel predikteras innan maskinhaveri uppstår och lämpliga åtgärder kan vidtas i god tid för att undvika haveri. IOT handlar om att komponenter/system delar relevant information till molnet. Via molnet kan sedan t ex hela fordonsflottans status övervakas på distans för att exempelvis planera service.
Examensjobb på Parker är en idealisk väg att gå för dig som vill bygga upp ett värdefullt kontaktnät och få chansen att visa upp dina förmågor under en längre tid i varierande sammanhang. Under examensarbetet får du tillgång till en personlig handledare som finns som stöd under arbetet, en egen arbetsplats och den utrusning som behövs. Resten är upp till dig!

Kontakt

Du är välkommen att kontakta någon av våra medarbetare inom Human Resources för frågor om karriär på Parker. Vi finns på olika orter i Sverige och här finner du kontaktpersoner per ort och verksamhet.