Automation stärker svensk industris konkurrenskraft

HPF (Hydraulik och Pneumatik Föreningen) och IFS (Intresseföreningen för Fluid Systemteknik) har gått samman och bildat den nya branschorganisationen Swedish Fluid Motion Association (SFMA). Organisationen syftar till att stärka svensk industris konkurrenskraft, skapa en positiv image för branschen och verkar för en ökad kompetensutveckling.

Pneumatik och hydraulik är två av de viktigaste teknikområdena inom industriell automation och genom samgåendet mellan HPF och IFS ökas förutsättningarna för att driva utvecklingen för svensk tillverkningsindustri ytterligare framåt.

Vår branschorganisation är ett viktigt forum för att driva industrifrågor och det är mycket positivt att vi nu blir fler säger Michael Hagberg, Parker Hannifin och styrelsemedlem i SFMA.

Presskontakter

Michael Hagberg
Sales Manager Global Accounts - SC Nordic
+46 (0)709 77 52 42
michael.hagberg@parker.com