Parker Hannifin lanserar externt övervakad pneumatisk säkerhetsventil för nödstopp och systemfel

Parker Hannifin, världens ledande inom rörelse och kontroll, har lanserat en ny säkerhetsventil som snabbt avluftar tryckluftsystemet vid eventuellt fel eller vid nödstopp. P33 är avsedd för tvåkanalsstyrning och är externt övervakad. Denna nya säkerhetsventil har en patenterad felsäker konstruktion och är lämplig för användning i applikationer i upp till kategori 4 och performance level e.

 

P33 finns med ställbar mjukstart och högt avluftningsflöde för att säkerställa snabb tömning av tryckluften vid behov. Genom att bygga ett styrsystem med hög feldetekteringsförmåga får vi god felsökning i ventilen, samtidigt som lysdioderna ger operatörerna tydlig information om strömförsörjning till sensor och spole, samt eventuella fel.

 

Ventilens konstruktion har optimerats för lång livslängd (B10d), mycket höga flöden, kompakt utförande och höga MTTF-värden (Mean Time To Failure). Anslutningen till magnetspole och trycksensor görs via två M12-kontakter. Ventilens kompatibilitet med enheter från populära tillverkare såsom Rockwell, Omron, Sick och Siemens understryker ventilens mångsidighet och flexibilitet.

 

Extern övervakning ger bättre kontroll av säkerheten i kundens applikation. Den gör det också enklare att ta starta upp och återställa ventilen. P33-ventilernas felsäkra konstruktion är underhållsfri och kräver inga extra ljuddämpare som kan sätta igen och försämra avluftningsförmågan.

Presskontakter

Tomas Jönsson
E-post: tomas.jonsson@parker.com