Teknik som möjliggör

Vi på Parker går i bräschen för arbetet med att möjliggöra utveckling och kommersialisering av alla plattformar för förnybar energi i världen. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och tillhandahåller den tekniska expertis och det globala stöd som de efterfrågar.