Parkers program för friskvård och förebyggande vård

USA spenderar mer än två biljoner dollar på hälso- och sjukvård varje år, vilket är mer än något annat i-land, och det är utöver vad amerikanska företag betalar för att hålla sin personal frisk och arbetsför.  

Parker är ett företag med en lång tradition av att ta väl hand om sina anställda, och Parkers program för friskvård och förebyggande vård är ett strålande exempel på det nytänkande utbud av förmåner som företaget kan erbjuda. Parker är unikt när det gäller att erbjuda ett heltäckande förmånsprogram, där även alternativa medicinska behandlingar ingår, som är utformat för att ge de anställda och deras familjemedlemmar många valmöjligheter och stor flexibilitet med fokus på förebyggande vård och friskvård.