Miljöpolicy

Vi på Parker är medvetna om, och tror på, vikten av att skydda våra naturresurser och den globala miljön. Vi arbetar för våra anställda, vår omgivning och våra kunder: deras hälsa, arbetsmiljö och för insikten om behovet av miljövårdsarbete. Vi är övertygade om att miljöarbetet hela tiden kan och ska förbättras. Alltså agerar vi utifrån följande principer:

· Vi följer lagarna för hälsa och miljö överallt i världen.
· Vi strävar efter att producera så lite avfall som möjligt eller inget alls.
· Vi övervakar att regler och bestämmelser om hälsa och miljö följs.

Klicka här om du vill hämta en PDF-version av vår policyförklaring.