Parker samarbetar med Cleveland Clinic för att utveckla avancerade medicinska tekniker

Parker utvecklar fler än 100 potentiella medicinska förbättringar i samarbete med Cleveland Clinic, ett välkänt icke-vinstdrivande akademiskt medicinskt center som integrerar klinisk vård med forskning och utbildning.

Genom samarbetet kombineras Parkers expertis inom teknik och utveckling av nya produkter, applicerad via Winovation, med Cleveland Clinics kliniska och forskningsmässiga kunnande och unika insikter i behovet av innovativa medicinska lösningar på problem inom modern hälso- och sjukvård. Flera av de medicinska lösningarna har lämnats in för godkännande av tillsynsmyndigheter i Europa och USA, och väntas vara klara för kommersiell lansering redan 2015.

Två av de medicintekniska produkterna som har lämnats in för godkännande av tillsynsmyndigheter är ett optiskt genomskinligt endoskopiskt hölje som är utformat för att minimera risken för infektioner under kirurgiska ingrepp, och ett nytt vridverktyg som förs in från sidan och används för att styra ledare genom kroppen.

Cleveland Clinic Innovations, avdelningen för kommersialisering inom Cleveland Clinic, engagerar sina anställda, liksom de sjukhus och universitet som ingår i deras Innovation Alliance, för att upptäcka de viktigaste förbättringarna av befintliga medicintekniska produkter och för att skapa nya produkter. Samarbetet är tänkt att överföra fusionen av specialutformade industriella system och medicintekniska produkter till koncept som förbättrar patientsäkerhet, minskar ingreppstiden och reducerar kostnad.

Parker introducerade företagets Winovation-plattform år 2005 för att bidra till lösningen av några av världens största tekniska problem med hjälp av nytänkande lösningar. Att skapa synergier mellan alla deras grupper av ingenjörer och engagemang i strategiska partnerskap är centralt för deras uppdrag. Samarbetet med Cleveland Clinic erbjuder en fängslande möjlighet att utforma medicinska lösningar i den absoluta framkanten. Dessa produktgenombrott utgör hörnstenen i Parkers tillväxtstrategi, och kommer att hjälpa läkare att behandla sjukdom, förbättra patientvård och öka livskvalitet.