Verdier

Kreativitet, nyskaping og personlig ansvar er vesentlig for å øke effektiviteten i Parker Hannifin Corporation. Alle medarbeidere gis samme respekt innenfor vår organisasjon som de forventes å dele med alle aksjonærer i Parker.

Hos Parker har vi tro på at en organisasjon med medvirkning og resultatorientering utvikler seg ved å engasjere talentfulle mennesker med forskjellig bakgrunn og forskjellige perspektiver. Ved å respektere og omfavne disse forskjellene forsterkes vår stilling i det globale markedet. For å forbli den globale lederen innen bevegelse og kontroll organiserer vi oss i de teamene markedene krever, og forener våre styrker for å tjene kundene.

 

Parkers verdier


Vis dokument