Smarta sensorer utnyttjar avancerade material som är specialtillverkade för hälso- och sjukvård

Parker utforskar effekten av att använda avancerade material på företagets beprövade lösningar för tillståndsövervakning, med målet att skapa sensorer som skulle kunna erbjuda läkare en direkt, utförlig analys av en patients hälsa.

Parkers dynamiska sensorer ger idag enhetliga och noggranna värden för tryck, fuktighet och temperatur, vital information som gör det möjligt för användare att utvärdera status för medicinsk utrustning och i slutänden garantera optimal prestanda och minimera driftavbrott.

Sensorerna används på sjukhus, laboratorier för forskning och utveckling samt på andra medicinska inrättningar. De är trådlösa, batteridrivna och utformade för snabb installation utan behov av verktyg. Deras avancerade teknik möjliggör längre drifttid mellan batteribyten.

För att ytterligare öka kapaciteten hos sensorerna och förbättra prestanda och effektivitet, använder Parker sin avancerade kapacitet inom materialutveckling, inklusive användningen av elektroaktiva polymerer.

Dessa smarta sensorer är specialkonstruerade för användning inom hälso- och sjukvård, och skulle kunna sättas in i armband, bröstremmar eller andra produkter som patienter bär på sig, och användas för att mäta en patients hjärtfrekvens, andningsmönster, temperatur eller andra värden som har samband med patientens hälsotillstånd.

Med användning av lågeffektsensorer som anslutits till ett intuitivt användargränssnitt via trådlös teknologi, skulle läkare kontinuerligt kunna övervaka en patients hälsa in i minsta detalj, använda trenddata för biometri för att få en större insikt i patientens tillstånd och potentiellt förhindra hotande komplikationer.

Genom att utvidga gränserna för smart sensor-teknik vill Parker hjälpa till att forma framtiden för digital hälsa och göra det möjligt för läkare att avsevärt förbättra patientvården.