EO-3-kopplingssystem erbjuder visuell avkänning av monteringens skick för rör- och slangtillämpningar

En koppling är en anslutningskomponent och kan aldrig vara bättre än själva monteringsprocessen. Effektiviteten beror därför på hur den har monterats. På senare år har nya former och materialsammansättningar ständigt lett till bättre prestanda, större tillförlitlighet och enklare montering. Inom det här fältet har Parker ständigt infört nya standarder på marknaden.

I och med utvecklingen av EO-3®-kopplingen introducerar Parker nu en annan, mycket viktig milsten i historien om anslutningsteknik. Kunders praktiska erfarenheter utgjorde incitamentet till utvecklingen av EO-3-systemet med budskapet att potentiella monteringsfel, t.ex. för hård eller för lös åtdragning, skulle elimineras. Praktisk erfarenhet visar ofta att kopplingar till stor del inte är expertmässigt monterade. Byte av personal, oerfaren personal, brist på kvalificerad arbetskraft och allt besvärligare installationsförhållanden leder till misslyckade monteringar. Följderna är läckage, kostsamma driftavbrott och omarbetningar – till och med olyckor.

Fördelarna med den nya kopplingen är uppenbara – ökad enkelhet, snabbhet och säkerhet. Tack vare den nya gängningstekniken kan EO-3 monteras enklare och snabbare än andra kopplingssystem som är tillgängliga i handeln och monteringsresultatet av EO-3 är, för första gången någonsin, lätt att urskilja utifrån; nu kan alla användare direkt kontrollera arbetssäkerhet och maskinpålitlighet.

Dessa fördelar ger stöd åt omedelbar installation av EO-3 inom ett mycket brett område av driftvillkor. Oavsett om det rör sig om energi, jordbruk, pappersmaskiner eller olje- och gasutvinning, kommer EO-3-systemet att tillfredsställa de högsta kraven på kvalitet och funktion.