Terms of Use - Website

Bruksvilkår

Disse bruksvilkårene omhandler bruken av visse nettsteder, nettjenester, applikasjoner, tjenester for telefonstøtte, e-post, tekst eller andre meldinger, blogger, programvare og nettverk (deriblant enheter som bruker tingenes internett (IoT), nettsteder og sider på sosiale medier, spill og konkurranser, programvare og nettverk) («Parker-tjeneste(r)») av Parker-Hannifin Corporation og/eller deres datterselskaper, filialer og tilknyttede selskaper («Parker» eller «Parker-selskap»). Disse bruksvilkårene vil hjelpe deg til å forstå hvordan den personlige informasjonen din blir behandlet når du bruker, laster ned eller på annen måte benytter deg av Parker-tjenestene.

Ved å bruke Parker-tjenestene indikerer du at du har lest disse bruksvilkårene, at du har åpnet og lest personvernerklæringen, lisensavtalen for sluttbruker (lisensavtalen) og den tilknyttede informasjonen om informasjonskapsler og sikkerhet, og at du har samtykket i alle betingelsene.

Parker-tjenestene er kun beregnet på bruk i forretningssammenheng. Parker-selskapene samler inn informasjon knyttet til deg og din bruk av Parker-tjenestene for å kunne levere deg tjenester, funksjoner og produktinformasjon som er lett å bruke, og som dekker behovene dine. Når du for eksempel bruker et Parker-nettsted, kan Parker samle inn personlig informasjon, deriblant kontaktopplysninger om bedriften du jobber i, og informasjon om sidene du besøker for å legge inn bestillinger eller sende forespørsler om Parker-produkter og -tjenester for bedriften du er ansatt i.

Kontakt oss

For mer informasjon om Parker-selskapene i landet ditt kan du gå inn på www.parker.com og deretter velge «Velg land», «Kontakt oss» og «Kontakt Parker» og se informasjonen under «Kontaktinformasjon».   Når du bruker «Kontakt oss», må du passe på at du ikke oppgir privat kontaktinformasjon eller annen privat informasjon som hjemmeadresse eller -telefonnummer. Se personvernerklæringen for mer informasjon.

Oppdateringer og revisjoner

Disse bruksvilkårene kan endres fra tid til annen. I visse land og avhengig av gjeldende lovgivning kan det hende at vi melder spesifikt fra om signifikante endringer, f.eks. endringer som har innvirkning på omfanget av personlig informasjon vi behandler om deg. Vi kan gjøre dette ved å publisere en fremtredende merknad om slike endringer på startsiden til et nettsted eller en applikasjon før vi implementerer endringene, eller ved å sende deg et varsel om endringene på e-post. Hvis vi trenger ytterligere samtykke fra deg for å kunne behandle den personlige informasjonen din, kan det hende at vi ber om samtykke til det utvidede behandlingsomfanget av den personlige informasjonen.

Hvis du har spørsmål om bruksvilkårene, personvernerklæringen eller den tilknyttede informasjonen om informasjonskapsler, kontakt Parker-selskapene som opererer i landet ditt, før du fortsetter å bruke Parker-tjenesten(e).

IP-adresser

En IP-adresse er et nummer som en ISP (Internet Service Provider) automatisk tilordner datamaskiner eller andre enheter. Serverne våre innhenter og bruker IP-adresser automatisk. (De kan bli forkortet for å sikre at de ikke identifiserer deg, hvis dette er påkrevd under gjeldende lovgivning.) Dette gjøres for identifiseringsformål, slik at data du forespør, kan sendes til datamaskinen eller enheten, slik at du ser innhold som er skreddersydd for landet du holder til i.

I likhet med IP-adresser avslører ikke serverloggfiler og andre slike data hvem du er. Vi behandler all slik informasjon som ikke-personlig informasjon med mindre noe annet er påkrevd under gjeldende lovgivning. Parker-selskapene bruker blant annet IP-adresser til administrasjon av nettstedene og systemene våre, til beregning av bruksnivåene for nettstedene og som et hjelpemiddel i diagnostiseringen av problemer med nettstedene og/eller andre Parker-systemer. Vi bruker også IP-adresser sammen med informasjonskapsler for å«huske» datamaskiner eller andre enheter. Dermed slipper du for eksempel å velge språk hver gang du bruker Parker-tjenesten(e) på den samme datamaskinen eller enheten (se Informasjonskapsler).

Registrerte eller navngitte brukere

Det kan hende at Parker-tjenestene gjør det mulig å bli en registrert eller navngitt bruker. Hvis du blir en slik bruker, kan vi be deg om navnet ditt, e-postadressen du bruker i jobbsammenheng, og annen informasjon, deriblant stillingstittel, jobbtelefonnummer, navn og adresse på bedriften du jobber i, og landet du holder til i. Det kan være at vi bruker informasjonskapsler til å huske opplysningene og innholdspreferansene dine (se nedenforunder Informasjonskapsler). Det kan hende at du blir spurt om du vil motta e-postmeldinger om produktene våre, tjenestene våre eller andre emner som kan være av interesse for deg. Parker-selskapene vil ikke sende deg slike meldinger uten først å ha innhentet samtykke fra deg, hvis dette er relevant, og avhengig av gjeldende lovgivning. Du finner flere detaljer nedenfor under Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål.

«Direktechat»

«Direktechat» er tilgjengelig på visse landsspesifikke sider på Parkers nettsted (www.parker.com). Denne funksjonaliteten muliggjør direkte nettbasert chat i sanntid mellom deg og Parker eller Parker-distributører (avhengig av hvilke produkter/tjenester du er interessert i). Du kan for eksempel bruke dette til tekniske eller andre henvendelser om produktene og tjenestene til Parker-selskapene. Hvis du bruker «Direktechat», kan det hende at vi registrerer navnet ditt, e-postadressen du bruker i jobbsammenheng, og annen informasjon, deriblant stillingstittel, jobbtelefonnummer, navn og adresse på bedriften du jobber i, og landet du holder til i. «Direktechat» drives av en tredjepartsleverandør, og det kan hende at personlig informasjon som samles inn via «Direktechat», lagres eller på annen måte behandles utenfor landet du holder til i – også i land og områder utenfor EØS. Utskrifter av «Direktechat»-økter kan oppbevares for å besvare ytterligere spørsmål du måtte ha om Parkers produkter og tjenester, eller for Parkers bruk til forbedring av produkter og tjenester.

Du må ikke bruke «Direktechat» med mindre du samtykker i at den personlige informasjonen din overføres ut av landet du bor i (også utenfor EØS, hvis relevant), og til:

(i)             Parker-selskapene, slik at de kan svare på henvendelsene dine

(ii)            tredjepartsleverandøren som driver «Direktechat»

I tillegg bør du være oppmerksom på at Parker-selskapene kan legge andre berettigelser enn samtykke til grunn for overføring av personopplysninger.

Du kan selvfølgelig få informasjon om Parker-selskapenes produkter og/eller tjenester per telefon i stedet for via bruken av Parker-tjenestene. Se under «Kontakt oss» på www.parker.com for telefonnumrene du kan ringe.

Advarsel:   Som for alle tekstfelt og nettbaserte chattefunksjoner kan du selv velge innholdet i sanntidskommunikasjonen du sender med «Direktechat». Vær forsiktig når du fyller ut feltene. Parker-tjenestene, og spesielt «Direktechat», er kun beregnet på bruk i forretningssammenheng. Parker-selskapene ønsker ikke å samle inn personlig informasjon gjennom noen av Parker-tjenestene, med unntak av kontaktopplysninger du bruker i forretningssammenheng, og som er strengt nødvendig for å håndtere forespørsler om Parker-selskapenes produkter og/eller tjenester, og/eller for å bidra til å gjøre Parker-tjenestene enkle å bruke og dekke behovene dine. Vær forsiktig når du bruker Parker-tjenestene, og spesielt «Direktechat»-funksjonen, slik at du ikke oppgir personlige kontaktopplysninger, personlig informasjon som er knyttet til deg som privatperson, sensitiv personlig informasjon som detaljer om rase eller etnisk opphav, religiøst eller annet livssyn, helserelatert eller medisinsk informasjon, medlemskap i fagforeninger, seksuell legning eller noen som helst personlig informasjon om andre (hvis en kollega ønsker å kommunisere med Parker-selskapene, bør du be vedkommende om å ta kontakt selv).

Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Første gang du besøker visse Parker-tjenester, hvis relevant og avhengig av gjeldende lovgivning, kan du bli spurt om du vil motta e-postmeldinger om produkter og/eller tjenester fra Parker-selskapene samt andre emner som kan være av interesse for deg.

Det brukes en spesiell informasjonskapsel til å skreddersy slike e-poster til produktene og/eller tjenestene til Parker-selskapene basert på hvordan du bruker Parker-tjenestene. Denne informasjonskapselen kombinerer navnet ditt og e-postadressen du bruker i jobbsammenheng, med detaljer om hvilke av Parker-tjenestenes sider du besøker. Dette er svært begrenset personlig informasjon om deg, der du handler i jobbsammenheng og på vegne av bedriften du er ansatt i. Nettleseren eller enheten din kan når som helst konfigureres til å deaktivere denne informasjonskapselen. Det betyr at du når som helst kan trekke tilbake samtykket ditt. Du finner mer informasjon under Informasjonskapsler.

I tillegg gir alle e-poster du mottar, deg muligheten til å administrere preferansene dine, deriblant ved å melde deg av fremtidige e-poster. Klikk på«Administrer preferanser»-lenken nederst i e-posten for å gjøre dette. Du kan også når som helst melde deg av e-postlisten ved å kontakte Parker-selskapet som opererer i landet du bor i (se «Kontakt oss»-opplysningene over). Hvis e-postene ikke sendes fra Parker-selskapet i landet ditt, men fra andre Parker-selskaper, er det kanskje ikke Parker-selskapet i landet du holder til i, som styrer disse e-postene. Det kan likevel hende at de kan forklare hvem du bør kontakte for å melde deg av e-postene, eller eventuelt videresende henvendelsen din.

Parker-selskapene ønsker å sende skreddersydde markedsføringsmeldinger bare til den e-postadressen du bruker i jobbsammenheng. Du bør ikke oppgi private e-postadresser.

Uavhengig av om det foreligger en kontrakt mellom oss eller ikke, kan det hende at vi bruker e-postadressen din utelukkende til markedsføringsformål. I enkelte land og avhengig av gjeldende lovgivning kan du ha rett til kostnadsfritt og når som helst å komme med innvendinger mot at e-postadressen din brukes til markedsføringsformål, og det kan hende at du har rett til å gjøre dette via alle slags kommunikasjonstyper og -medier (ikke bare ved å sende en «meld meg av»-forespørsel via e-post). Innvendingen må være mottatt av oss for at den skal ha noen virkning. Du kan når som helst kontakte oss for å komme med en slik innvending (se «Kontakt oss»-informasjonen over). Hvis du ønsker å komme med en innvending etter at du har mottatt en e-post, kan du gjøre det via «Administrer preferanser»-lenken, som nevnt over.

Brukere under 18 år

Du kan ikke bruke dette nettstedet hvis du er under 18 år.

Copyright

Copyright © Parker Hannifin Corporation. Året for opphavsretten er inneværende år. Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i Parker-tjenestene skal ikke kopieres, reproduseres, erstattes, distribueres, publiseres, vises, endres eller overføres i noen som helst form eller på noen som helst måte uten forhåndssamtykke fra Parker-Hannifin Corporation. Brudd på opphavsretten er et brudd på føderal lov og vil bli strafferettslig og sivilrettslig forfulgt.

Ansvarsbegrensning

Dataene og informasjonen i Parker-tjenestene anses å være nøyaktige, MEN LEVERES «SOM DE ER» UTEN NOEN SOM HELST FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISITT, DERIBLANT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE STILLTIENDE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Ikke i noe tilfelle skal Parker-selskapet være ansvarlig for noen skader av noe som helst slag, deriblant økonomisk eller indirekte skade eller følgeskade knyttet til bruken av Parker-tjenestene, bortsett fra ved eventuelle begrensninger i gjeldende lovgivning. Hvis Parkers produkter og tjenester leveres med garanti, gjelder garantien bare i samsvar med vilkårene i Parkers salgstilbud.

Brukertilgang

Parker kan når som helst etter eget skjønn: (1) fjerne tilgangen til Parker-tjenesten, (2) modifisere, endre, trekke tilbake, slette eller deaktivere en Parker-tjeneste og/eller et hvilket som helst av disse bruksvilkårene helt eller delvis.

Varemerke

«Parker», «Parker-Hannifin» og/eller andre Parker-navn eller -produkter som omtales her, er varemerker eller registrerte varemerker for Parker-Hannifin Corporation eller deres lisenshavere. Andre produkt- eller bedriftsnavn som omtales her, kan være varemerket til deres respektive eiere.

Programvare og filer

Enhver type programvare, applikasjon, program eller fil (samlet kalt «programvare») som kan gjøres tilgjengelig for nedlasting, tilgang eller annen bruk fra en Parker-tjeneste, kan være Parkers og/eller deres leverandørers opphavsrettslig beskyttede arbeid. Bruk av programvaren reguleres av vilkårene i erklæringen og lisensavtalen for sluttbruker (lisensavtalen). Programvaren gjøres tilgjengelig for nedlasting til bruk kun for sluttbrukere og i samsvar med lisensavtalen. All reproduksjon eller redistribusjon av programvaren som ikke er i samsvar med lisensavtalen, er uttrykkelig forbudt ved lov. UTEN BEGRENSNING AV DET FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL ANNEN SERVER ELLER PLASSERING ELLER MEDIUM FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER REDISTRIBUSJON UTTRYKKELIG FORBUDT. HVIS PROGRAMVAREN LEVERES MED GARANTI, GJELDER GARANTIEN BARE I SAMSVAR MED VILKÅRENE I LISENSAVTALEN. BORTSETT FRA VED EVENTUELLE BEGRENSNINGER UNDER GJELDENDE LOVGIVNING FRASKRIVER PARKER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG FORUTSETNINGER SOM GJELDER PROGRAMVAREN, DERIBLANT ALLE STILLTIENDE GARANTIER OG FORUTSETNINGER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, ATKOMST OG «IKKE-BRUDD».  

ANSVARSERKLÆRING

PARKER GARANTERER IKKE AT DRIFTEN AV NOEN AV PARKER-TJENESTENE VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER UTEN FEIL, AT MANGLER VIL BLI RETTET, ELLER AT PARKER-TJENESTEN ELLER SERVEREN SOM GJØR DEN TILGJENGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER ALLE SKADER SOM FORÅRSAKES AV EN HVILKEN SOM HELST SVIKT NÅR DET GJELDER YTELSE, FEIL, UNNLATELSE, AVBRUDD, SLETTING, DEFEKT, FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRING, DATAVIRUS, FEIL PÅ KOMMUNIKASJONSLINJE, TYVERI ELLER ØDELEGGELSE ELLER UAUTORISERT TILGANG TIL, ENDRING AV ELLER BRUK AV OPPTEGNELSE, ENTEN DET GJELDER AVTALEBRUDD, SKADEVOLDENDE ATFERD, UAKTSOMHET ELLER NOE ANNET SAKSGRUNNLAG. DU GODTAR SPESIFIKT AT PARKER IKKE ER ANSVARLIG FOR INJURIERENDE, KRENKENDE ELLER LOVSTRIDIG ATFERD HOS ANDRE ABONNENTER ELLER TREDJEPARTER, OG AT DU TAR DEN HELE OG FULLE RISIKOEN FOR SKADE FRA DET FOREGÅENDE. BORTSETT FRA VED EVENTUELLE BEGRENSNINGER UNDER GJELDENDE LOVGIVNING SKAL PARKER, ELLER ENHVER PERSON ELLER ENHET SOM ER INVOLVERT I UTARBEIDELSEN, PRODUKSJONEN ELLER DISTRIBUSJONEN AV PARKERS TJENESTER ELLER PROGRAMVARE IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER AV NOE SLAG, DERIBLANT, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG ELLER ØKONOMISK SKADE ELLER FØLGESKADE ELLER STRAFFEERSTATNING SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE PARKER-TJENESTEN. DU GODTAR HERVED AT BESTEMMELSENE I DENNE DELEN SKAL GJELDE ALT INNHOLDET I PARKER-TJENESTEN.

Sosiale medier og tilbakemeldinger

Parker-tjenestene kan inneholde oppslagstavler, chatterom, nyhetsgrupper, meldingstjenester, spill, konkurranser og andre medier («sosiale medier») som muliggjør tilbakemeldinger til Parker og/eller samhandling mellom brukere i sanntid. Parker kontrollerer ikke meldingene, bildene, informasjonen eller filene som leveres på de sosiale mediene. Et vilkår for din bruk av de sosiale mediene og Parker-tjenesten er at du ikke:

 1. begrenser eller hindrer andre brukere i å bruke de sosiale mediene eller Parker-tjenesten
 2. publiserer eller overfører ulovlig, konkurransehindrende, truende, grov, injurierende, nedsettende, uanstendig, vulgær, pornografisk, krenkende eller upassende informasjon av noe slag, deriblant og uten begrensning overføringer som inneholder eller oppmuntrer til oppførsel som ville utgjøre en forbrytelse, føre til sivilrettslig ansvar eller på annen måte bryte lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale lover
 3. publiserer eller overfører informasjon, programvare eller annet materiale som bryter eller krenker andres rettigheter, deriblant materiale som krenker personvern- eller publisitetsrettigheter, eller som er beskyttet av opphavsrett, varemerkerett eller eiendomsrett, eller derivatverk hva dette angår, uten først å innhente tillatelse fra eieren eller rettighetshaveren
 4. publiserer eller overfører informasjon, programvare eller annet materiale som inneholder virus eller annen skadelig komponent
 5. publiserer, overfører eller på noen som helst måte bruker informasjon, programvare eller annet materiale til kommersielle formål, eller til noe som inneholder reklame, annet enn til Parker-selskapets forretningsformål

Du forstår at Parker ikke har noen forpliktelse til å overvåke eller redigere innholdet på de sosiale mediene. Men Parker forbeholder seg retten til når som helst å tilgjengeliggjøre informasjon du eller andre brukere har publisert, hvis det er nødvendig for å oppfylle lovkrav, reguleringskrav eller forespørsler fra myndighetene, eller til å redigere, nekte å publisere eller fjerne informasjon eller materiale, helt eller delvis, som etter Parkers eget skjønn er tvilsomt eller et brudd på disse vilkårene.

Ved å publisere meldinger eller bilder, laste opp filer eller legge inn data eller annen informasjon eller ved å komme med tilbakemeldinger, forslag, henvendelser, korrigeringer, kommentarer eller noen annen form for kommunikasjon gjennom eller i forbindelse med en Parker-tjeneste eller et sosialt medium gir du Parker-selskapet en royaltyfri, uopphørlig, ikke-eksklusiv, ubegrenset, verdensomspennende lisens til å:

 1. bruke, kopiere, underlisensiere, tilpasse, overføre, sende videre, distribuere og/eller offentlig fremføre eller vise alle slike meldinger, bilder, filer eller data og all annen informasjon eller kommunikasjon
 2. underlisensiere til tredjeparter den ubegrensede retten til å benytte enhver av de foregående rettighetene som er gitt når det gjelder alle slike meldinger, bilder, filer eller data og all annen informasjon eller kommunikasjon

De foregående tillatelsene skal inkludere retten til å bruke alle åndsverk eller all eiendomsrett i slike meldinger, bilder, filer eller data eller i annen informasjon eller kommunikasjon, deriblant, men ikke begrenset til, rettigheter under relevant lovgivning for opphavsrett, varemerker, patenter, publisitet eller personvern, og Parker godtar ingen forpliktelse til å bevare konfidensialiteten til slike filer, meldinger, bilder eller data eller annen informasjon eller kommunikasjon.

Bruksrestriksjoner

Du skal ikke, bortsett fra i den grad det er tillatt under gjeldende lovgivning:

 1. gjøre Parkers tjenester eller programvare tilgjengelig for, eller bruke Parkers tjenester eller programvare til fordel for, noen andre enn deg selv eller registrerte eller navngitte brukere, hvis relevant
 2. selge, videreselge, lisensiere, underlisensiere, distribuere, leie ut eller lease ut Parkers tjenester eller programvare eller inkludere en tjeneste eller programvare i et servicebyrå- eller outsourcing-tilbud
 3. bruke Parkers tjenester eller programvare til å lagre eller overføre krenkende, injurierende eller på annen måte ulovlig eller skadevoldende materiale og heller ikke lagre eller overføre materiale som bryter en tredjeparts rettighet
 4. bruke Parkers tjenester eller programvare til å lagre eller overføre skadelig kode eller til å forstyrre eller skade integriteten eller ytelsen til en Parker-tjeneste eller dens tilhørende data
 5. prøve å få uautorisert tilgang til Parkers tjenester, programvare, systemer eller nettverk
 6. tillate direkte eller indirekte tilgang til eller bruk av Parkers tjenester eller programvare på en måte som omgår en kontraktsfestet bruksgrense
 7. kopiere Parkers tjenester eller programvare eller noen del eller funksjon av det eller noe fra det tilhørende brukergrensesnittet
 8. innlemme eller speile noen som helst del av Parkers tjenester eller programvare
 9. bruke Parkers tjenester eller programvare til å bygge et produkt eller en tjeneste som skal konkurrere
 10. drive omvendt ingeniørkunst med en Parker-tjeneste

Ansvarsbegrensning

Ikke under noen omstendighet, deriblant, men ikke begrenset til, uaktsomhet, skal Parker-selskapet være ansvarlig for indirekte, utilsiktet eller økonomisk skade eller følgeskade som oppstår på grunn av bruk, eller manglende mulighet til å bruke, en av Parker-tjenestene. Du erkjenner og godtar spesifikt at Parker ikke er ansvarlig for injurierende, konkurransehindrende, krenkende eller ulovlig atferd fra noen som helst bruker. Hvis du er misfornøyd med Parker-tjenesten eller med noen av Parkers vilkår, er det eneste virkemiddelet du har, å slutte å bruke tjenesten.

Opphør

Disse vilkårene gjelder frem til Parker avvikler dem. Det kan skje når som helst og uten forvarsel. Ved opphør er du ikke lenger autorisert for tilgang til gjeldende Parker-tjeneste, men begrensningene du er ilagt når det gjelder nedlastet programvare eller innhold, og ansvarsfritakene og -begrensningene som er beskrevet i disse vilkårene, vil fortsatt gjelde.

Annet

Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i staten Ohio i USA uten hensyn til prinsipper eller lover som måtte være i konflikt. Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene skulle være lovstridige, ugyldige eller umulige å håndheve av en hvilken som helst grunn, trekkes den aktuelle bestemmelsen ut fra avtalen og påvirker ikke gyldigheten av og tvangskraften til gjenværende bestemmelser.

Filoverføringsprotokoll (FTP)

Selv om Parker vil gjøre seg rimelige anstrengelser for å sørge for at en fil som lastes opp til en FTP eller en annen fildelingsserver som eies eller leveres av Parker eller en av Parkers tredjepartsleverandører («en Parker-server»), skal være tilgjengelig bare for den/dem som filen er beregnet på, er ikke Parker ansvarlig for uautorisert tilgang til noen opplastede filer og godtar ingen forpliktelse til taushetsplikt for noen slik fil. Parker forbeholder seg retten til å gjennomgå, fjerne og/eller slette enhver opplastet fil av en hvilken som helst grunn og etter eget skjønn. Opplasting av en tredjeparts opphavsrettslig beskyttede eller konfidensielle materiale er strengt forbudt.

PARKER FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER FOR ENHVER FIL SOM LASTES NED FRA EN PARKER-SERVER, DERIBLANT ENHVER STILLTIENDE GARANTI OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG «IKKE-BRUDD».

Parker gir ingen garantier når det gjelder integriteten eller funksjonaliteten til filer som lastes ned fra en Parker-server som eies eller leveres av Parker, deriblant, men ikke begrenset til, enhver garanti om at filen er uten virus eller feil.

Ikke i noe tilfelle skal Parker være ansvarlig for noen som helst skader som oppstår på grunn av eller er knyttet til bruken av en Parker-server, enten skaden oppstår i henhold til avtale, vedtekt eller lov eller på grunn av uaktsomhet, skadevoldende handling eller noe annet. Ved å laste opp eller ned en fil fra en Parker-server godtar du uttrykkelig disse vilkårene.

Brukerdata

Slik det er brukt her, betyr «brukerdata» data, informasjon og annet innhold sendt inn av eller for deg til tjenestene eller samlet inn eller behandlet av eller for deg ved hjelp tjenestene. Du erklærer at du har rett til å gi tillatelse til bruk av brukerdataene til Parker, og du gir Parker og deres distributører, representanter og forretningspartnere, som alle opptrer i egenskap av dette, en uopphørlig lisens til å kopiere, sikkerhetskopiere, lagre, overføre, vedlikeholde, modifisere og på annen måte bruke brukerdataene til å tilby deg tjenestene og/eller til å tilby deg andre tjenester eller produkter, og samlet sett, men ikke inkludert informasjon som identifiserer deg som person, til å forbedre tjenestene. Parker kan samle inn, behandle, kopiere, sikkerhetskopiere, lagre, overføre og bruke informasjon som identifiserer deg som person, bare i samsvar med personvernerklæringen publisert ovenfor. Ved å bruke tjenestene godtar du denne personvernerklæringen.

Copyrightagent

Parker respekterer rettighetene til alle rettighetshavere og har innført og implementert en policy som gjør at materiale som krenker opphavsretten, blir fjernet fra nettstedet deres. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som krenker opphavsretten, kan du sende Parkers copyrightagent følgende informasjon som kreves av Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å opptre på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.
 2. Identifisering av det opphavsrettslig beskyttede verket som angivelig er krenket, eller, hvis det er flere verk på samme nettsted som omfattes av ett varsel, en representativ liste over slike verk på dette nettstedet.
 3. Identifisering av materialet som påstås å bryte opphavsretten, eller som er en del av en aktivitet som utgjør slikt brudd, og som skal fjernes, eller som skal få tilgangen deaktivert, samt tilstrekkelig informasjon til at vi kan finne materialet.
 4. Tilstrekkelig med informasjon til at vi kan kontakte den klagende part.
 5. En uttalelse om at den klagende part i god tro mener at bruken av materialet slik det klages på, ikke er autorisert av rettighetsinnehaveren, deres representanter eller loven.
 6. En uttalelse om at informasjonen i varselet er nøyaktig, at klageren er klar over alvoret i å avgi falsk forklaring, og at klageren er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.

Parkers copyrightagent for varsler om krav om brudd på opphavsretten på eller i forbindelse med Parker-tjenestene kan kontaktes slik:

Copyright Agent

Attn: Legal Department

6035 Parkland Boulevard

Cleveland, Ohio 44124-4141

Telefon: (216) 896-3000

Faks: (216) 896-4027

E-post: copyrightagent@parker.com

 

ParkerStores

ParkerStores er uavhengige distributører av Parker Hannifin Corporation eller deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper. For mer informasjon kan du besøke ParkerStore™-nettverket på www.parkerstore.com.

Skadeserstatning

DU ER ENE OG ALENE ANSVARLIG FOR OG GODTAR Å FORSVARE, INDEMNISERE OG HOLDE PARKER-SELSKAPET SKADESLØST FRA OG MOT ALT ANSVAR OG ALLE KRAV, SKADER OG UTGIFTER, DERIBLANT ADVOKATKOSTNADER, SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV DIN BRUK ELLER MISBRUK AV PARKERS TJENESTER, PROGRAMVARE, INFORMASJON OG/ELLER DOKUMENTASJON, OG FRA ELLER RELATERT TIL ULOVLIG, KRENKENDE, UANSTENDIG, NEDSETTENDE ELLER PÅ ANNEN MÅTE ULOVLIG BRUKERDATA ELLER DITT BRUDD ELLER ANGIVELIGE BRUDD PÅ DISSE VILKÅRENE.

 

Sist oppdatert: Mai 2018

Download Version of Terms of Use-Website