Odlišný přístup

Zaměstnanci Parkeru si mohou být jisti, že pokud dobře a tvrdě pracují, poskytne jim Parker dobrý plat spolu s firemními benefity, příležitosti pro rozvoj a pokračující vzdělávání a potenciál pro kariérní postup.

Odlišný přístup v Parkeru

Díky rozmístění na šesti kontinentech a ve 48 zemích je Parker skutečně globální společností. Udržujeme si však atmosféru malé společnosti. Jen se zeptejte našich zaměstnanců, je to zdroj jejich i naší hrdosti. Zachovali jsme naši kulturu odborným vyvážením našich cílů v oblasti růstu a ziskovosti s naším závazkem vytvořit příjemné a otevřené pracovní prostředí. Podařilo se nám udržet prosperující a naplněnou pracovní sílu zřízením kultury, která odráží sdílené hodnoty všech našich zaměstnanců.

Zdraví a wellness
Zdraví a wellness našich zaměstnanců a jejich rodin je pro Parker prioritní záležitostí. Naše zaměření na wellnes, prevenci a holistické léčby je v souladu s naším cílem neustále zlepšovat zdraví zaměstnanců a jejich vitalitu.

Pokračování ve vzdělávání
Parker je pevně přesvědčen o investování do pokračujícího rozvoje vzdělávání našich zaměstnanců. Pomáháme našim zaměstnancům rozšířit své znalosti ve svém oboru a prozkoumat nové oblasti rozvoje. Inovace pohání Parker k řešení problémů našich zákazníků, a proto chceme, aby všichni naši zaměstnanci byli co nejlépe vybaveni pro vytváření kreativních nápadů a řešení nových výzev.

Kariérní postup
Jsme velká společnost s atmosférou malé firmy, ale totéž nelze říci o možnosti postupu v rámci společnosti. Stupnice, rozsah a růst našich operací a rozmanitost našich technologií a trhů vytváří možnosti pro obrovský kariérní růst. Zaměstnanci Parkeru těží z výjimečných možností postupu, a to buď lokálně na pobočce, ve které pracují, nebo globálně na jednom z našich míst po celém světě.

Pokračující rozvoj
Parker poskytuje zaměstnancům mnoho příležitostí k získání nových poznatků a rozšíření jejich dovedností. Díky robustnímu procesu rozvoje talentu mají zaměstnanci možnost účastnit se rozvoje vedoucích znalostí, kurzů a programů, včetně Programu globálního rozvoje (GDP). Účastníci získají zkušenost s prací v jiné zemi po období jednoho roku a získají tak představu o jiných kulturách, technologiích, obchodních procesech a dalších. Zkušenosti z GDP rozšiřují perspektivu zaměstnanců a poskytují jim lepší pochopení Parkeru jako globální společnosti.