Rovné příležitosti

Parker Hannifin Corporation je zaměstnavatelem nabízejícím rovné pracovní příležitosti, který rozšiřuje svůj závazek nad rámec rovné příležitosti a nediskriminační postupy pro přijetí pozitivních kroků k vytvoření celistvého a silného prostředí.

Rovné příležitosti v Parkeru

Je to politika a praxe Parkeru, poskytnout všem zaměstnancům pracovní prostředí osvobozené od všech forem diskriminace a obtěžování. Je to politika Parkeru zaměstnat, najmout, podporovat a přijmout další personální opatření, bez ohledu na rasu, barvu pleti, vyznání, pohlaví, národnostní původ, rodový původ, věk, rodinný stav, genetickou charakteristiku, zdravotní postižení, status veterána, sexuální orientaci, nebo další stavy chráněné zákonem.

Politika Parker Hannifin Corporation je, aby všechna rozhodnutí ohledně zaměstnání byla prováděna na základě kvalifikačních předpokladů souvisejících s prací jednotlivce, jeho schopnostmi a výkonem - nikoliv na základě osobních charakteristik, které nesouvisí s úspěšným pracovním výkonem.