Společenská odpovědnost

Společně zaměstnanci Parkeru řeší největší světové inženýrské problémy, počínaje přístupem k čisté vodě až po rozvoj lékařských technologií.

Naše společenská odpovědnost

Naše technologie, řešení a zaměstnanci hrají klíčovou roli v řešení otázek majících dopad na kvalitu života, a to jak celosvětově, tak i v místních komunitách, které obsluhujeme. Parker uznává silné spojení mezi zdravím naší společnosti a různými ekonomickými, environmentálními a sociálními faktory. To je důvod, proč zaměřujeme naše úsilí na udržitelné blaho zaměstnanců, zodpovědné využívání zdrojů a sociální odpovědnost ke komunitám, ve kterých působíme.

Vnitřní sociální odpovědnost Parkeru začíná poskytováním celé řady jedinečných možností vlastním zaměstnancům, co se výběru zdravotní péče týče. Parker Program Wellness a preventivního lékařství nabízí zaměstnancům rozšíření možností léčby, jako je preventivní péče a doplňkové terapie.

Externě Parker využívá svou širokou technologickou platformu pro ochranu životního prostředí šetřením omezených zdrojů. Produkty a technologie Parker lze nalézt v bezpočtu dopravní ch aplikací, kde zvyšují standard pro efektivní provoz, čímž pomáhají snižovat emise a zlepšují kvalitu ovzduší pro každého. V souvislosti s palivem, výrobky Parkeru pročišťují celý proces v každém kroku. Zlepšujeme účinnost a snižujeme množství odpadu vzniklého při extrakci, snižujeme spotřebu paliva v bezpočtu aplikací ve vozidlech a snižujeme škodlivé látky zvýšením účinnosti spalování a emisní filtrační technologií.

Parker uznává obrovský význam ochrany přírodních zdrojů a globálního životního prostředí. Jsme i nadále odhodláni udržovat zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, našich komunit a našich zákazníků.