En arbetsplats med mångfald

Parker vill skapa en välkomnande och inkluderande arbetsplats som respekterar och omfamnar allas unika perspektiv. Medarbetare med olika personlig och yrkesmässig bakgrund bidrar med sin kreativitet och unika kompetens för att lösa problem, förbättra våra processer och driva Parker framåt.

DÄRFÖR ÄR MÅNGFALD VIKTIGT FÖR PARKER

Vi verkar i en stor och sammanlänkad värld där mångfald är viktigt. Detta omfattar kön, ras, etnicitet, sexuell läggning, religiös och politisk övertygelse samt utbildning och socioekonomisk bakgrund. Vi är övertygade om att mångfald medför många fördelar för verksamheten: ökad lönsamhet, bättre problemlösningsförmåga, hög kreativitet och starkare innovation. Utöver de ekonomiska siffrorna är medarbetare som känner att deras företag erbjuder alla lika möjligheter, tycker att de blir lyssnade på och kan vara sig själva på arbetet mer benägna att utföra sitt arbete på bästa sätt och vara stolta över att arbeta på sitt företag.  ​

När det gäller mångfald välkomnar och uppskattar vi våra olikheter, så att vi kan skapa en inkluderande och respektfull arbetsplats där varje person har inflytande och möjlighet att växa, utvecklas och uppskattas för sina bidrag. Vår förmåga och strävan efter att ta till vara alla medarbetares starka sidor gör Parker till en fantastisk arbetsplats.​