Rozmanitost a začlenění

Společně. To je slovo, které používáme v Parkeru poměrně často, neboť ilustruje naši kulturu a prostředí. Pracujeme společně, abychom přinášeli výsledky a abychom využili rozmanitosti našich zaměstnanců pro podporu našich cílů.

Rozmanitost a začlenění v Parkeru

Jsme si vědomi, že pro to, abychom vyhráli, musíme dělat některé věci jinak a vidět sami sebe v kontextu s větší společností a měnícím se světem, ve kterém žijeme. Snažit se rozvíjet a udržet různorodou pracovní sílu je firemní závazek, který jsme přijali, abychom co nejlépe sloužili všem našim zákazníkům, a to získáváním, rozvojem a udržením těch nejlepších a nejbystřejších talentů po celém světě.

Rozmanitost u Parkeru znamená zahrnutí rozdílů, které existují na všech zúčastněných stranách, včetně našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a komunit, ve kterých působíme. Znamená to více než jen pohlaví, rasu, věk, sexuální orientaci, etnické nebo národnostní rozdíly, náboženství či víru.

Zahrnuje to také rozmanitost našich zkušeností, stylů myšlení a kultur. Díky tomu, že přijímáme naše rozdíly a oceňujeme je, můžeme vytvořit zahrnující a ohleduplné pracovní prostředí, ve kterém je každá osoba oprávněná a zodpovědná za svou práci, má schopnost růst a rozvíjet se a je uznávána za své příspěvky. Naše schopnost a odhodlání využít silných stránek všech našich zaměstnanců činí Parker skvělým místem pro práci.