Våra utvecklingsmöjligheter

Hos Parker tror vi starkt på livslångt lärande och vi är redo att investera i våra medarbetares utveckling. Vi uppmuntrar medarbetarna att utveckla sin kompetens och utnyttja karriärmöjligheterna.

Kontinuerlig Utveckling

VÅRA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Hos Parker tror vi starkt på livslångt lärande och vi är redo att investera i våra medarbetares utveckling. Vi uppmuntrar medarbetarna att utveckla sin kompetens och utnyttja karriärmöjligheterna.

KONTINUERLIG UTVECKLING

Vi tror att kontinuerlig utveckling bidrar till att våra medarbetare kan ge sitt allra bästa på jobbet och i sina projekt och säkerställer ett innovativt tänkesätt. Det är viktigt för Parker att erbjuda riktade utvecklingsmöjligheter för att säkerställa att våra medarbetare når sin fulla potential.

När du börjar hos Parker tar vår omfattande introduktion först upp våra värderingar, vår kultur, vår strategi och våra resultat. Många andra utvecklingsmöjligheter väntar. Du kan utveckla dina tekniska, ledarskapsmässiga eller personliga färdigheter för att spegla dina individuella behov och mål.

LEDARUTVECKLING TIDIGT I KARRIÄREN

​Är du ambitiös och vill ta mer ansvar? Vårt program för det tidigare karriärskedet, som kallas LEAP, finns till för dig. Det här programmet ger dig kunskaper om ledarskap och förbereder dig för en ledarroll inom Parker. LEAP kombinerar affärsmässig insikt, teknisk kunskap och Lean-metoder samtidigt som det bidrar till att bygga upp ditt professionella nätverk.