Innovation

Parken betraktar världen genom ett brett utbud av produkter inom rörelse- och styrteknik. Våra medarbetare ser ett oändligt antal tekniska utmaningar som väntar på att lösas och som kan skapa en meningsfull skillnad i människors liv.

Vi möjliggör tekniska genombrott

Utmaningar driver Parkers medarbetare framåt och gör att de ständigt strävar efter nya sätt att skapa innovationer, kombinera tekniker, samarbeta, utveckla system och samverka med våra kunder för att lösa problem.

Genom att arbeta efter en metod vi kallar Winovation skapar vi inte bara en oändlig tillväxtpotential för Parker, utan bidrar även till världen i stort – för vår generation och för kommande generationer.

Parker har en stark tro på att investera i medarbetarnas kontinuerliga utbildning och utveckling. Vi ger våra medarbetare inflytande över hur de ökar sina kunskaper på det egna området, och hur de utforskar nya utvecklingsområden. I många fall får de till och med betalt för den. Genom innovation ökar Parkers förmåga att klara de utmaningar som kunderna ger oss, och därför vill vi att alla våra medarbetare ska vara välrustade för att generera kreativa idéer och klara nya utmaningar.