Parkerin sähköhydraulinen pumppujärjestelmä vähentää suuritehoisten nostosovellusten polttoainekustannuksia, mikä on askel kohti täysin sähköisiä ajoneuvoratkaisuja.

Irti kytketty virranjakelu tukee pienempien moottorien käyttöä ja optimoi polttoaineenkulutuksen

 

Warwick, Iso-Britannia, 10. maaliskuuta 2020Maailman johtavan liikkeenohjaustekniikan tuotteiden ja järjestelmien valmistajan Parker Hannifin Corporationin Mobile Systems -yksikkö on julkaissut sähköhydraulisen pumppujärjestelmän (Electro-Hydraulic Pump System, EHPS) rakennus-, materiaalinkäsittely- ja kaivosalojen suuritehoisille nostosovelluksille. Tällä uudella, integroidulla ratkaisulla voidaan saavuttaa jopa 50 prosentin polttoainesäästöt, ja se tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden pienemmän dieselmoottorin käyttöön tai sen poistamiseen kokonaan. Näin voidaan luoda optimoitu, polttoainetehokas ja täysin sähköinen ajoneuvo.

 

Monilla teollisuuden ja yhteiskunnan aloilla ollaan siirtymässä sähköisiin ratkaisuihin, joilla toiminnasta tehdään ympäristöystävällisempää ja kestävämpää ja jotka myös parantavat suorituskykyä. Tämän takia monet OEM-valmistajat etsivät parhaillaan keinoja siirtyä tekniikkaan, joka myös parantaa huollettavuutta ja turvallisuutta ja tukee alati tiukentuvien päästövaatimusten noudattamista.

 

Perinteisesti tämän alan ratkaisuissa on käytetty yhteen kytkettyä virranjakelua, jossa moottori on mitoitettu huipputehoa varten ilman energian varastointi- tai talteenottokykyä. Lisäksi polttomoottorien hyötysuhde (vääntö/nopeus) on yleensä alhainen.

 

EHPS-järjestelmällä Parker vastaa markkinoiden irti kytkettyä virranjakelua koskeviin tarpeisiin. Tällainen suunnittelukonsepti mahdollistaa parannetun moottorin hallinnan, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön energian varastointi- ja talteenottotoimintoja. Erillisen voimansiirron ansiosta EHPS myös parantaa polttomoottorin hyötysuhdetta tehopistepohjaisella toiminnalla.

 

Parkerin järjestelmä muodostuu vaihtomuuntimella ohjatusta moottori- ja pumpputekniikasta, jolla energiaa otetaan talteen kuormaa laskettaessa. Järjestelmän toiminta ja käyttöliittymä perustuvat sisäänrakennettuun Parker-ohjelmistoon, ja toiminnot välitetään hydraulijärjestelmään putkistojen ja järjestelmäkomponenttien kautta.

 

Hyötysuhteen optimoinnin ja energian talteenoton avulla voidaan luoda hybridi- ja täyssähköajoneuvoja, joiden käyttöajat ovat pidempiä ja siten mahdollistavat raskaan liikkuvan käytön vaatimat toimintajaksot. Myös huollontarve vähenee pienemmän vakionopeuksisen moottorin, hyötysuhdeparannuksista johtuvan pienemmän lämmöntuotannon ja kehittyneen kunnonseurannan ansiosta.

 

Parkerin EHPS-järjestelmä on jo osoittanut kykynsä useissa asiakassovelluksissa. Esimerkiksi hybridipyöräkuormaajalla saavutettiin 50 prosentin vähennys energiantarpeessa. Lisäksi järjestelmän korkean tehotiheyden ansiosta voitiin käyttää pienempää runkoa. Myös hydraulijärjestelmän lämmöntuotanto pieneni merkittävästi, mikä mahdollisti pienikokoisemmat lämmönhallintalaitteet, kuten pumpun, tuulettimen moottorin, tuulettimen ja jäähdyttimen.

 

Integroidun ja tilaa säästävän ratkaisun hyödyt olivat samanlaisia myös hybridikurottajalla, jolla saavutettiin 30 prosenttia pienempi polttoaineenkulutus ja korkeampi tuottavuus nosto-, lasku- ja ajotoimintojen nopeamman vasteen ansiosta. Lisäksi huolto osoittautui helpommaksi järjestelmän modulaarisen rakenteen ja itsediagnostiikkatoimintojen ansiosta, ja hiilidioksidipäästöjen ennustettiin olevan jopa 100 tonnia pienemmät 5 000 tunnin vuosittaisella käytöllä.

 

Parker on julkistanut huippunykyaikaisen sähköistysjärjestelmien kehitys- ja validointilaitoksen Warwickissa, Isossa-Britanniassa. Sen avulla voidaan pienentää asiakkaille koituvia riskejä ja helpottaa tämän energiaa säästävän tekniikan käyttöönottoa muissa asiakassovelluksissa. Suurten ja tarkasti ohjelmoitavien sähkömoottorien joustavuuden ansiosta laitoksessa voidaan toistaa kaikki kuormitus- ja toimintajaksoprofiilit ja tarkkailla järjestelmän tehokkuutta sekä energian käyttö-, talteenotto- ja varastointiominaisuuksia.

 

Tuleville asiakkaille koituvia riskejä voidaan pienentää huomattavasti, sillä järjestelmä ja ohjelmisto voidaan kehittää, diagnostiikka validoida, toiminnan turvallisuus varmistaa ja elinkaaren toimintavarmuus testata, ennen kuin järjestelmä asennetaan asiakkaan ajoneuvoon.

 

Tietoja Parker Hannifinista:
Parker Hannifin on Fortune 250 -listalla oleva maailman johtava liikkeenohjaustekniikan tuotteiden ja järjestelmien valmistaja. Yritys on jo yli vuosisadan ajan auttanut kehittämään teknisiä läpimurtoja, jotka johtavat parempaan tulevaisuuteen. Lisätietoja: www.parker.com tai @parkerhannifin.

Yhteystiedot tiedotusvälineitä varten

Valéry Vançon
Markkinointiviestintäjohtaja
Motion Systems Group Europe, Parker Hannifin
Puhelin: +33 6 8574 8217
Sähköposti: vvancon@parker.com